Klachten

Wij hechten veel waarde aan de feedback van onze bewoners en beschouwen uw klachten en meldingen als waardevolle informatie om onze dienstverlening continu te verbeteren. Daarom stellen wij u graag in de gelegenheid om gebruik te maken van het onderstaande formulier. U kunt hierin alle relevante details omtrent uw situatie vermelden, zodat wij een duidelijk beeld krijgen van de kwestie. Ons team zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om de situatie te bespreken en passende oplossingen te vinden.

Melding maken

Meld uw klacht