MVO

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen

Voor DdeG Vastgoed is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) één van de belangrijkste missies en daarom houden wij continue rekening met de sociale, milieu- en economische impact van onze verhuur en ontwikkelingsactiviteiten. Hieronder hebben wij een aantal manieren weergegeven waarmee wij er continue voor zorgen dat wij een positief duurzame invloed hebben in de vastgoed en ontwikkelingsmarkt.

Duurzame bouw
en renovatie

DdeG Vastgoed zorgt ervoor dat nieuwe gebouwen duurzaam worden ontworpen. Daarin is veel aandacht voor energie-efficiëntie, waterbesparing en gebruik van materialen die weinig milieubelastend zijn. Bij renovaties gebruiken wij duurzame technieken en materialen om onze impact op het milieu te verminderen.

Energie-efficiëntie en groene energie

DdeG Vastgoed streeft naar energie-efficiëntie in de vastgoedportefeuille door bijvoorbeeld het installeren van energiebesparende installaties en apparatuur en het stimuleren van het gebruik van groene energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.

Hergebruik
en Recycling

DdeG Vastgoed zet zich in voor het verminderen van afval en het bevorderen van recycling. Bij sloopprojecten worden materialen gerecycled en hergebruikt, en bij renovaties kan het bedrijf gebruikte, maar nog bruikbare materialen hergebruiken.

Sociale betrokkenheid

DdeG Vastgoed zet zich in voor de lokale gemeenschap door bijvoorbeeld samen te werken met lokale organisaties en liefdadigheidsinstellingen, en door te investeren in sociale projecten die de leefbaarheid en het welzijn van de omgeving.

Tegankelijkheid en inclusiviteit

DdeG Vastgoed houdt bij het ontwerpen en beheren van gebouwen rekening met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ook streeft DdeG naar inclusieve ontwikkelingen die voorzien in de behoeften van diverse groepen mensen.

Maatschappelijk
verantwoord
Ondernemen

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen draagt DdeG Vastgoed bij aan een duurzamere toekomst, versterken we onze relatie, verlagen we onze kosten en dragen wij bij aan positieve relaties met andere belanghebbenden in de samenleving.